Interra ITR700-001 je bežični KNKS RF S-Mode predajnik sa 2 tastera i ulaznim ugrađenim senzorom temperature. Interra ITR700-001 KNKS RF interfejs tastera otkriva promene statusa na svojim ulazima i šalje telegrame u skladu sa ETS konfiguracijom. Pored toga, omogućava i merenje temperature i upravljanje temperaturnim alarmima. Svaki od 2 ulaza može se pojedinačno parametrirati putem ETS-a.


front/product.gallery.title

front/product.gallery.description

Interra KNX RF Devices Series

ITR700-0001 // KNX RF 2 Channel Push Button Interface

front/form.newsletter.description