"'Osnovna funkcionalnost TP spojnice ITR901-002 je spajanje dve KNKS TP linije (glavna linija i podlinija) pružajući galvansku izolaciju između njih. Zbog svoje fleksibilnosti jedinica spojnice ITR901-002 može se koristiti kao KNKS spojnica linije ili KNKS spojnica područja ( za povezivanje TP linije na TP područje ili okosnicu) ili KNKS repetitora (bez filtriranja) .Radna stanja i filtriranje, kvar i neispravna komunikacija označeni su LED lampicama.


ITR901-002 je u stanju da filtrira saobraćaj prema mestu instalacije u hijerarhiji magistralnog sistema i prema ugrađenim tabelama filtera za grupno orijentisanu komunikaciju. """


front/product.gallery.title

front/product.gallery.description

Interra KNX System Components Series

ITR901-0002 // KNX Line Coupler

front/form.newsletter.description