KNKS USB interfejs ITR901-003 pruža galvanski izolovanu dvosmernu vezu sa sistemom magistrale preko KNKS TP i USB. Konfiguracije mreže postaju manje dugotrajne. Uređaj isporučuju i KNKS TP linija i USB. Nije potrebno dodatno spoljno napajanje.


front/product.gallery.title

front/product.gallery.description

Interra KNX System Components Series

ITR901-0003 // ITR901-0003

front/form.newsletter.description