Interra ITR700-002 je bežični KNKS RF S-Mode univerzalni interfejs sa 4 ulaza. 4 kanala koji se mogu pojedinačno parametrirati mogu se koristiti kao analogni ili binarni ulaz. Sadrži do 4 nezavisna termostata za kontrolu grejanja i / ili hlađenja 4 različite zone. ITR700-002 je savršeno rešenje za upotrebu u konvencionalnim instalacijama bez postavljanja KNKS kablova sabirnice.

front/product.gallery.title

front/product.gallery.description

Interra KNX RF Devices Series

ITR700-0002 // KNX RF 4 Channel Universal Interface

front/form.newsletter.description