Outdoor KNX Motion Sensor

"'KNKS je detektor pokreta i integrisani senzor za kretanje i nivo osvetljenja prisutnosti dizajniran da bude uključen u inteligentni sistem automatizacije zgrada, HVAC automatizaciju za uštedu energije i alarmnu funkciju za sigurnost.


Opseg detekcije Ø32m na montažnoj visini od 2,5m 360 ° detektor pokreta. KNKS (EIB) je za upotrebu sa drugim KNKS uređajima u sistemu sabirnice TP (Tvisted Pair).


Podešavanja parametara i funkcija vrše se putem ETS 5 (Engineering Tool Softvare Ver.5.0) ili IR daljinskog upravljača (IR-11KNKS).


 


Postoji pet upravljačkih izlaza za osvetljenje, HVAC i Alarm aplikacije.

Programabilno sa IR daljinskim upravljačem za laka i brza podešavanja.

Ako je vrednost okoline unapred podešena, ona se može naučiti kao prag za uključivanje i isključivanje opterećenja pomoću IR-a.

Vrednost luksuza ne odgovara zahtevima korisnika.

Dizajn kola sa temperaturnom kompenzacijom kako bi se izbegao problem lažnog pokretanja pri visokoj temperaturi."


front/product.gallery.title

front/product.gallery.description

Interra KNX Sensor Series

ITR410-0003 // Outdoor KNX Motion Sensor

front/form.newsletter.description