Interra ITR711-001 je multifunkcionalni aktuator koji može raditi kao dvokanalni preklopni pogon ili 1-kanalni slijepi / zatvarački pogon. Ima 2 ulaza za konvencionalni taster, koji se mogu konfigurisati nezavisno, putem ETS-a: Prebacivanje, Zatamnjenje, Kontrola zatvarača, Scene ili Slanje vrednosti. ITR711-001 je savršeno rešenje za upotrebu u konvencionalnim instalacijama bez postavljanja KNKS magistralnih kablova sa svojom dvosmernom KNKS RF komunikacionom funkcionalnošću.


front/product.gallery.title

front/product.gallery.description

Interra KNX RF Devices Series

ITR711-0001 // KNX RF Multifunctional Actuator

front/form.newsletter.description